"Acınılmaktansa kıskanılmak daha iyidir."

Herodot

Claude Lévi-Strauss Sözleri