"Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur."

Mahatma Gandhi

Charlie Chaplin Sözleri