"Acınılmaktansa kıskanılmak daha iyidir."

Herodot

Cengiz Han Sözleri