"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

Cahit Sıtkı Tarancı Sözleri