"Başlayan kişi yarım bitirendir. Bilgece cesaret et, başla!"

Horatius

Cahit Berkay Sözleri