"Gönül okşayıcı sözler, kılık değiştirmiş yalanlardır."

Jean de La Bruyère

Bill Gates Sözleri