"Algılamak acı çekmektir."

Aristoteles

Bernard Shaw Sözleri