"Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş."

Cenap Şahabettin

Bernard Shaw Sözleri