"Fenalığımızı kendimiz suistimal ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimal eder."

Cenap Şahabettin

Bedri Ruhselman Sözleri