"Aşıkların en kıymetli serveti, birbirine bıraktıkları hatıralardır."

Jules Renard

Baruch Spinoza Sözleri