"Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur."

Marcus Tullius Cicero

Baruch Spinoza Sözleri