"İnsanları inandıklarından vazgeçirmek, onları bir şeye inandırmaktan daha zordur."

Hz.Muhammed

Baruch Spinoza Sözleri