"Sevgi doğanın ikinci güneşidir."

George Chapman

Baruch Spinoza Sözleri