"Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar."

Marcus Aurelius

Barbaros Şansal Sözleri