"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Barbaros Şansal Sözleri