"Kafalar boş durdukça kahnlaşır."

Cenap Şahabettin

B. F. Skinner Sözleri