"Bilgisiz adam, anlayamadığına tapar."

Cesare Lombroso

B. F. Skinner Sözleri