"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Aziz Nesin Sözleri