"Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır."

Aristoteles

Arthur C. Clarke Sözleri