"Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür."

Jean-Paul Sartre

Amartya Sen Sözleri