"Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır."

Goethe

Aldous Huxley Sözleri