"İkna her şeyin başıdır."

Kâzım Karabekir

Aldous Huxley Sözleri