"Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım."

The GodFather / Baba

Albert Einstein Sözleri