"Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez."

Cenap Şahabettin

Albert Einstein Sözleri