"Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz."

Friedrich Nietzsche

Albert Camus Sözleri