"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Albert Camus Sözleri