"Uçmayı öğretemediğinize düşmesini öğretin."

Friedrich Nietzsche

Adolf Hitler Sözleri