"İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır."

Francis Bacon

Adolf Hitler Sözleri