"Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün? Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?"

Yahya Kemal Beyatlı

Adolf Hitler Sözleri