"Yalnız taşla duvar olmaz."

Karacaoğlan

Adolf Hitler Sözleri