"Dünya tarihi, dünyanın yargılama salonudur."

Friedrich Schiller

Abraham Maslow Sözleri