"Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür."

Plutarkhos

Abdülkâdir Geylânî Sözleri