"Her gün yapmak istediğini yapmak için yeni bir şanstır."

Friedrich Schiller

Abdülkâdir Geylânî Sözleri