"Üç kişi, ancak aralarından ikisi ölürse bir sırrı muhafaza edebilir."

Benjamin Franklin

Abdülkâdir Geylânî Sözleri